تعریف دعاوی حقوقی

تعریف دعاوی حقوقی

دعاویی حقوقی مستقیماٌ در محاکم دادگستری مطرح می شود و دیگر نیازی نیست که به دادسرای عمومی و انقلاب مراجعه کرد بلکه بدواٌ در دادگاه مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد .
• دعاویی حقوقی با تقدیم دادخواست به دادگاه شروع و بایستی خواسته را به صورت منجز و آشکار در برگه چاپی دادخواست نوشته شود که جهت ارجاع به شعب به دفتر شعبه اول دادگستری مراجعه که حسب مورد اگر پرونده در صلاحیت شوراهای حل اختلاف باشد به شوراها ارجاع والا به محاکم حقوقی ارجاع که مورد رسیدگی قرار گیرد .

• پس از تنظیم دادخواست و باطل نمودن تمبر،

دادخواست را به دفتر ثبت کل جهت ثبت رایانه ای برده و پس از ثبت حسب مورد به شورا یا شعب حقوقی مراجعه و پرونده را تسلیم می نماییم.
• مدیر دفتر دادگاه پس از ثبت پرونده بایستی فوراٌ پرونده را جهت تعیین وقت رسیدگی به نظر دادگاه می رساند که پس از دستور تعیین وقت رسیدگی پرونده جهت ارسال ابلاغ اوراق قضایی به دفتر عودت داده می شود.
• پس از انشاء رای حکم دادگاه به طرفین ابلاغ که از تاریخ ابلاغ به مدت ۲۰ روز می توانند در محاکم تجدیدنظر تقاضای تجدیدنظر خواهی می نمایند.
• چنان چه حکم داگاه غیابی صادر شده باشد محکوم علیه غیابی می تواند درخوست واخواهی نماید.

انواع دعوای حقوقی :

دادخواست هاي مربوط به عقود و قراردادها شامل
• تنظيم اسناد رسمي و تحويل مبيع
• ابطال معاملات، دستور موقت مبني بر جلوگيري از نقل و انتقال
• صدور قرار تأمين خواسته در اموال غير منقول
• خلع يد
• قلع و قمع
• مطالبه اجرت المثل ايام تصرف
• مطالبه ديون و خسارات
• دعاوي تقسيط
• فسخ قراردادها
• استرداد مورد معامله
• اثبات مالكيت دادخواست تخليه
• افزايش اجاره بها
• مطالبه اجاره بها و .

دادخواست هاي مربوط به اسناد سجلي شامل

ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جديد با تاريخ تولد واقعي افراد و دعاوي تغيير نام و الزام اداره ثبت احوال به ثبت آن و…
دادخواست هاي مربوط به دعاوي خانوادگي كه هم اينك قسمت اعظمي از دعاوي مطرح شده در دادگاهها را تشكيل مي دهد شامل :

• استرداد هداياي نامزدی
• مطالبه خسارات وارده ناشي از بر هم زدن نامزدي
• دادخواست اجازه ازدواج به دليل خودداري پدر از اذن در ازدواج بدون دليل شرعی و قانونی
• دادخواست ابطال عقد نكاح از طرف دختر و پسر به لحاظ وجود اكراه در عقد
• اثبات زوجيت دائم و موقت از طرف مرد و زن
• الزام زوج به ثبت واقعه نكاح دائم و موقت
• بطلان عقد نكاح از طرف مرد و زن به لحاظ عدم ذكر مدت در عقد
• مطالبه مهريه با اعمال حق حبس و اعسار از پرداخت هزينه دادرسی
• صدور قرار تأمين عين خواسته
• تقسيط مهريه
• تمكين

برای مشاوره وکسب اطلاعات بیشتر و دانستن نظر کارشناسان خبره موسسه با ما تماس بگیرید

• تعيين تكليف از طرف زن
• مطالبه نفقه معوقه با جلب نظر كارشناس و الزام زوج به پرداخت آن
• الزام زوج به تهيه و تعيين منزل مستقل
• منع اشتغال زوجه از طرف زوج
• دعاوي طلاق از طرف زوج و طلاق توافقي
• صدور گواهی عدم امكان سازش به لحاظ تخلف از شروط ضمن عقد
• اجازه ازدواج مجدد به لحاظ عدم تمكين زوجه
• مجنون بودن زوجه
• بيماريهاي صعب العلاج زوجه
• محكوميت زوجه به حبس
• اعتياد زوجه، ترک زندگی مشترک از طرف زوجه
• عقيم بودن زوجه
• غايب مفقود الاثر بودن زوجه
• فسخ نكاح به لحاظ جنون زوج و ابتلا به عيوبی كه قانون شمرده است
• تخلف زوج از شرط صفت و تدليس و تدليس در امر ازدواج به لحاظ باکره نبودن زوجه
• ابطال طلاق
• الزام زوج به بذل مدت در عقد موقت
• الزام زوج به ثبت واقعه رجوع
• مطالبه اجرت المثل كارهای انجام شده در طول زندگي مشترک
• استرداد طفل از طرف پدر و مادر
• الزام به تحويل فرند مشترک و صدور حكم حضانت طفل
• دعاوي سلب حضانت و سرپرستی فرزند مشترک و تعيين حضانت او براي پدر و مادر به لحاظ اعتياد
• اشتهار به فساد اخلاق و فحشا
• ابتلا به بيماري هاي روانی
• تكدی گری
• تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف
• اعتياد به مشروبات الكلی
• دادخواست ملاقات فرزند مشترک با تعيين اوقات ملاقات و زمان و مكان از طرف پدر و مادر
• استرداد جهيزيه
• تعيين نفقه فرزند مشترک و ….

برای مشاوره وکسب اطلاعات بیشتر و دانستن نظر کارشناسان خبره موسسه با ما تماس بگیرید

دادخواست هاي مربوط به دعاوي تجاري شامل

• انحلال شركت سهامی عام و خاص به لحاظ كم بودن سرمايه شركت از حداقل ميزان مندرج در قانون
• عزل مدير شركت به لحاظ ورشكسته بودن
• خيانت در امانت
• محكوميت به اختلاس
• كلاهبرداری
• مطالبه ديون شركت سهامی از مديران
• انحلال شركت هاي مختلط سهامی
• مختطط غير سهامی
• شركت با مسؤوليت محدود
• شركت نسبی به لحاظ متوقف شدن فعاليت هاي شركت
• عدم تشكيل مجمع عمومي سالانه براي رسيدگي به حساب سال مالی شركت و…

دادخواست هاي مربوط به دعاوي طاري شامل

• ورود ثالث در مرحله بدوي و تجديد نظر
• دعاوي تقابل و …

درخواستهای مربوط به امور حسبی شامل
• صدور حكم حجر
• حكم رشد از طرف دختر و پسر
• مهر و موم تركه متوفی
• تقسيم تركه
• حصر وراثت و …
دادخواستهای مربوط به ديوان عدالت اداری شامل
• اعتراض به رأی كميسيون ماده ۱۰۰
• اعتراض به آراي هيأت حل اختلاف اداره كار و …

تعریف دعاوی حقوقی

برای مشاوره وکسب اطلاعات بیشتر و دانستن نظر کارشناسان خبره موسسه با ما تماس بگیرید

۰۲۱۲۶۲۹۳۴۱۸ —- ۰۲۱۲۶۲۹۳۴۲۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *