کانادا چند نوع ویزا دارد؟

کانادا چند نوع ویزا دارد؟ ویزای توریستی:ویزای کانادا سه نوع است: ویزای تک ورود (single)، ویزای چند بار ورود (multiple)، ویزای 5 ساله (supervisa) برای درخواست ویزای کاناداشخص می تواند به…

Read More

ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا ویزای تحصیلی کانادا کانادا دارای حدود ۸۰ دانشگاه و ۲۲۰ کالج است. سالیانه بیش از ۱۳۰,۰۰۰ دانشجو از خارج از کانادا جهت تحصیل به…

Read More